JAARVERSLAG 2014

Vrijwilligers

Er zijn sinds de oprichting van onze stichting meer dan 400 mensen door ons opgeleid. Bij de Burger-AED (HartslagNU) zijn inmiddels 230 personen aangemeld.

Alarmeringen

In 2014 zijn er 6 oproepen geweest, waarbij in totaal 112 vrijwilligers zijn opgeroepen. Na de oproepen heeft Polderhart nazorg geven aan de vrijwilligers die daar behoefte aan hadden.

Promotie Polderhart

Polderhart beschikt over een website sinds 2010 en sinds december 2014 ook een Facebookpagina. De Facebookpagina wordt goed bekeken maar we willen graag dat het aantal "likes" omhoog gaat. De website is sinds 2010 door 2345 personen bezocht, waarvan 728 personen in 2014.Het komt nog steeds voor dat mensen Polderhart niet kennen.

Opleidingen en herhalingen

In Driehuizen zijn op 23 mei 20 nieuwe personen opgeleid en op 4 juni tijdens een JBS jeugdavond nog eens 19. Op 12 november zijn in De Hornhoeve 8 nieuwe vrijwilligers gecertificeerd. In totaal zijn in 2014 dus 47 mensen nieuw opgeleid. ( In 2013 39, in 2012 13, in 2011 85 en in 2010 53).

Er zijn 6 herhalingslessen gegeven, verspreid over de dorpen De Rijp (26), Stompetoren (12), Grootschermer (22), Zuidschermer (21), Schermerhorn (16) en de Kleine Haag (16). In totaal hebben dus 113 vrijwilligers in 2014 herhaald (106 in 2013), gemiddeld 18,8 personen per les. Er zijn 12 personen, die van af het begin van Polderhart alle jaren hebben herhaald! Aanvullend oefenden we dit jaar met het pocketmask.

Bestuurszaken

In juni is er een bestuurswisseling geweest. Afscheid namen: Hetty van Diepen, Yvonne Bakker en Henk Schram. Toegetreden tot het bestuur zijn: Marcel Twint en Marja Rietveld. Rob Hooijberg heeft de functie van voorzitter aanvaard en Jos Konijn de functie van Penningmeester. Marcel gaat Onno en Jos ondersteunen in het beheer van de AED's. Marja neemt de co÷rdinatie van de basisschoolbezoeken op zich.
Er is door het bestuur in 2014 6 maal vergaderd: 11 febr, 17 april, 3 juni, 5 aug, 28 aug en 28 okt.

AED beheer en onderhoud

Alle pads en accu's die aan vervanging toe waren zijn vervangen. Een AED in De Rijp is vanwege een defect ter reparatie aangeboden bij de leverancier, hiervoor is zo lang een leentoestel ter beschikking gesteld. De gemeente Graft-De Rijp heeft de AED uit het gemeentehuis aan ons geschonken. In december 2014 zijn door de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp z.g. "Plasterkgelden" toegekend. Deze subsidie is verleend n.a.v. de fusie met de gemeente Alkmaar. Hierdoor is de toekomstige vervanging van alle toestellen verzekerd.