JAARVERSLAG 2015

Vrijwilligers

Per 31-12-2015 staan 217 actieve vrijwilligers bij ons ingeschreven, om te herhalen. Vorig jaar 231. Een aantal personen herhalen nu via hun werk BHV of EHBO.
Er is 1 opleidingsavond geweest, waar 18 mensen hun certificaat hebben behaald. In totaal hebben we sinds de oprichting in 2009 418 mensen opgeleid. Bij de BurgerAED zijn inmiddels 267 personen aangemeld en goedgekeurd. Dit zijn vrijwilligers van Polderhart, maar ook andere opgeleiden (BHV, Big ect.).
Nadat vorig jaar het aantal was afgenomen (232) is het nu dus fors (267) toegenomen. Polderhart bemiddelt actief bij vragen over HartslagNu en biedt zowel per mail als bij herhalingslessen hulp bij het verlengen van de aanmelding bij HartslagNu.nl

Alarmeringen

In 2015 zijn er 5 oproepen geweest, waarbij in totaal 92 vrijwilligers zijn opgeroepen. Na de oproepen heeft Polderhart nazorg gegeven aan de vrijwilligers die aangaven daar behoefte aan te hebben.
Ook heeft zij daar waar nodig was de AED's nagekeken en de elektroden vervangen. Indien noodzakelijk werd er een vervangende AED geplaatst.

Bestuurszaken

Er zijn geen bestuurswisselingen geweest. Wel is het bestuur weer voltallig geworden door toetreding van Ria van Borre.

Taakverdeling Bestuur 2015:
Voorzitter : Rob Hooijberg
Secretariaat: Ingrid Ehlebracht
Penningmeester: Jos Konijn
AED Beheerders: Onno v.d. Schaaff en Marcel Twint
Mede bestuursleden: Marja Rietveld en Ria van Borre.

Er is door het bestuur in 2015 6 keer vergaderd: 12 jan, 3 mrt, 11 mei, 6 aug, 21 sept en 2 nov.

In december 2014 zijn door de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp z.g. "Plasterkgelden" toegezegd van respectievelijk 27.000,00 en 27.200,00). Hiermee is oa. de toekomstige vervanging van alle 25 toestellen verzekerd. Naar de besteding hiervan heeft het bestuur in 2015 uitvoerig onderzoek gedaan naar het type AED. Ook is veel aandacht gegaan naar de aanschaf van 3 ultra moderne reanimatiepoppen en bijbehorende software.

Uitermate trots is het bestuur, op de uitverkiezing van Polderhart tot Vereniging van het jaar 2016 door het Slootenfonds Driehuizen! Een mooie erkenning voor het werk van Polderhart, zowel voor het bestuur als voor de vele vrijwilligers!

AED beheer en onderhoud

Alle pads en accu's staan geregistreerd in een logboek en worden met grote regelmaat gecontroleerd door bestuursleden van Stichting Polderhart. Bij storing wordt Polderhart gebeld of gemaild door omwonenden.

Bij iedere AED zit een kaartje met het telefoonnummer van de AED-beheerder, zodat deze bij een inzet gebeld kan worden. Ook contacten vrijwilligers vaak het secretariaat na een inzet of lopen de contacten via het sociale netwerk in de polder.

De huidige Cardiac Science zal vanwege de storingsgevoeligheid vervangen worden in 2016 voor de Defibtech Lifline. Een enkele kast is vochtgevoelig en dient ook vervangen te worden.

Opleidingen, herhalingen en Dress Red Day

Er is 1 opleidingsavond geweest in 2015. In Grootschermer zijn op 21 oktober 18 nieuwe personen opgeleid, waaronder veel vrijwilligers van voetbalvereniging GSV. De opleidingsavond in juni in Driehuizen is geannuleerd ivm. te weinig aanmeldingen.

Dit jaar hebben we bij de herhalingslessen extra aandacht besteed aan kinderreanimatie . Er zijn 6 herhalingslessen gegeven, verspreid over de dorpen. Op 21 jan. waren we in de in De Rijp (15), op 9 april in Stompetoren (11), 23 sept in Grootschermer(21), 22 okt in Zuidschermer(12), 5 nov Schermerhorn(15) en 14 dec. in de Kleine Haag(15).

In totaal hebben dus 89 vrijwilligers in 2015 herhaald (113 in 2014), minder als vorig jaar, maar in vooral in De Rijp en Zuidschermer hadden we te maken met een griepepidemie en bijbehorende afmeldingen. Stompetoren blijft steeds achter bij de herhalingslessen en dient extra gemotiveerd te worden. Hopelijk kunnen we in 2016 ook een herhalingsles in Driehuizen organiseren. Het helpt om in de alle dorpen een les te organiseren. Het streven is ieder jaar op ongeveer dezelfde datum in hetzelfde dorp te zijn. Opvallend is dat er dit jaar 32 personen herhaald hebben die al in 2009 zijn opgeleid! Er zijn nog 10 personen, die van af het begin 2009 alle jaren hebben herhaald!

Speciaal dit jaar was Dress Red Day: Op dinsdag 29 september heeft Polderhart in Zuidschermer ingehaakt op de Dress Red Day van de Hartstichting en een speciale avond voor alle belangstellende vrijwilligers georganiseerd, waar oa. ambulancebroeders een demonstratie gaven, hoe een reanimatie door hen wordt gedaan en hoe vrijwilligers daarbij worden ingezet

Alle scholen in de beide gemeentes zijn benaderd om in de groepen 8 (of 7/8) voorlichting te komen geven over de AED's in de dorpskernen. Zo zorgen we ervoor dat ook kinderen het belang van de AED's in gaan zien en hopen we vandalisme te voorkomen. De schoolbezoeken getuigen van veel belangstelling bij de kinderen en vinden meestal in de maanden april en mei plaats.

Promotie Polderhart

De Facebookpagina wordt goed bekeken. Het aantal "likes" is omhoog gegaan en berichten worden met enige regelmaat gedeeld. De herhalingslessen en de opleidingsavonden worden er altijd erop vermeld, evenals andere belangrijke Polderhart informatie.
De website is sinds 2010 door 3789 personen bezocht, waarvan 1069 personen in 2015. De Uitkomst, de streekkrant, plaatst met enige regelmaat artikeltjes over Polderhart.
Helaas komt het ondanks alle PR, nog steeds voor dat mensen Stichting Polderhart niet kennen. We zullen moeten blijven werken aan de PR.