JAARVERSLAG 2016

Vrijwilligers

Per 31-12-2016 staan 209 actieve vrijwilligers bij ons ingeschreven, om te herhalen. Vorig jaar 217. Steeds meer personen herhalen nu via hun werk BHV of EHBO. Wij stimuleren dit ook, ivm de kosten van herhalingsavonden. Helaas ziet veel jeugd af van herhalen. We blijven hen actief benaderen voor herhalingslessen.

In 2016 hebben 17 mensen hun certificaat behaald.

In totaal hebben we sinds de oprichting in 2009 436 mensen opgeleid.

Bij de BurgerAED zijn inmiddels 230 personen aangemeld en goedgekeurd. Dit zijn vrijwilligers van Polderhart, maar ook andere opgeleiden (BHV, Big ect.). Nadat het in 2014 het aantal aangemelden bij HartslagNu was afgenomen (232) was het in 2015 goed toegenomen (267) . Helaas is het weer gedaald naar 230. Polderhart bemiddelt actief bij vragen over HartslagNu en biedt zowel per mail als bij herhalingslessen hulp bij het verlengen van de aanmelding bij HartslagNu.nl. Nieuw dit jaar is de HartslagNu app, waarmee vrijwilligers via GPS opgeroepen worden.

Bestuurszaken

Het bestuur van Polderhart bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.
Er is door het bestuur in 2016 vijf keer vergaderd.
Er zijn geen bestuurswisselingen geweest. In november is het bestuur tijdelijk uitgebreid met Stanley Weel, daar de voorzitter te kennen heeft gegeven in 2017 te zullen stoppen.

Taakverdeling Bestuur 2016:

VoorzitterRob Hooijberg, algemene leiding, algemene ondersteuning financiën en secretariaat.
SecretariaatIngrid Ehlebracht, contacten vrijwilligers en administratie vrijwilligers, organisatie herhalingslessen, beheer facebook en nazorg.
PenningmeesterJos Konijn, materiaalbeheerder herhalingslessen.
AED BeheerdersOnno v.d. Schaaff, Marcel Twint, Jos Konijn.
Vervanging ingezette AED'sMarcel Twint en Jos Konijn
BestuursledenRia van Borre;
Marja Rietveld, notulist, organisator scholenbezoek en websitebeheer.
AllenOndersteuning kaderinstructeur bij de reanimatie/ AED-opleidingsavonden en herhalingslessen.

AED

In 2016 zijn met de zgn. Plasterkgelden alle 25 toestellen vervangen. Polderhart is overgestapt naar een ander merk AED. Cardiac Science is vervangen voor de Defibtech lifeline. Alle vrijwilligers hebben hiervan bericht ontvangen. Ook is er in het plaatselijke krantje "De Uitkomst" een artikel aan besteed.

In het najaar is er een extra AED in Markenbinnen opgehangen, uiteraard van het nieuwe type. De stichting heeft nu 26 AED's in beheer.

AED beheer en onderhoud

Alle pads en accu's staan geregistreerd in een logboek en worden met grote regelmaat gecontroleerd door de bestuursleden van Stichting Polderhart. Bij storing wordt Polderhart gebeld of gemaild door omwonenden.

Op iedere AED staat het telefoonnummer van de AED-beheerder, zodat deze bij een inzet gebeld kan worden. Ook maken vrijwilligers vaak contact met het secretariaat na een inzet of lopen de contacten via het sociale netwerk in de polder.

Alarmeringen

In 2016 zijn er acht HartslagNu oproepen geweest, waarbij in totaal 146 vrijwilligers zijn opgeroepen. Er zijn 52 personen opgeroepen om de reanimatie alvast te starten. De overigen moesten de AED brengen. Er zijn oproepen uitgegaan voor de inzet van 20 AED's.

Na de oproepen heeft Polderhart nazorg gegeven aan de vrijwilligers die aangaven daar behoefte aan te hebben. Ook heeft zij daar waar nodig was de AED's nagekeken en de elektroden vervangen. Indien noodzakelijk werd er een vervangende AED geplaatst.

Opleidingen, herhalingen en Dress Red Day

Er zijn de drie ultra moderne reanimatiepoppen, met bijbehorende software en laptops aangeschaft ter modernisering van de herhalingslessen. De deelnemers kunnen nu gelijk zien of ze goed beademen, de juist diepte en tempo hebben bij de hartsmassage. Er is een opleidingsavond geweest in 2016, waarin zestien personen zijn getraind in reanimeren en AED bedienen.

Er zijn zes herhalingslessen gegeven, verspreid over de dorpen.

In totaal hebben 97 vrijwilligers hun herhaling gedaan, acht meer dan in 2015. Het helpt om in de alle dorpen een les te organiseren. Het streven is ieder jaar op ongeveer dezelfde datum in hetzelfde dorp te zijn.

Opvallend is, dat er nog 30 personen in 2016 herhaald hebben die al in 2009 zijn opgeleid! Er zijn nog tien personen, die van af het begin 2009 alle jaren hebben herhaald!

Dress Red Day: Op dinsdag 29 september heeft Polderhart in De Rijp ingehaakt op de Dress Red Day van de Hartstichting en een speciale avond voor alle belangstellenden georganiseerd, waar een 112-medewerkster een demonstratie gaf van een reanimatiemelding en de hele procedure verduidelijkte voor de aanwezigen. Ook het verhaal van een gereanimeerd persoon maakte veel indruk. Burgemeester Bruinooge was ook een van de sprekers en erkende trots te zijn dat Polderhart nu tot zijn gemeente behoorde. Landelijk gezien doet Polderhart het erg goed.

Scholenbezoek

Alle scholen in de beide gemeentes zijn benaderd om in de groepen 8 (of 7/8) voorlichting te komen geven over de AED's in de dorpskernen. Dit om vandalisme te voorkomen en zorgen we ervoor dat kinderen het belang van de AED's gaan inzien.

De schoolbezoeken getuigen van veel belangstelling bij de kinderen en vinden in de maanden april en mei plaats.

Promotie Polderhart

De Facebookpagina wordt goed bekeken. De herhalingslessen en de opleidingsavonden worden er altijd erop vermeld, evenals andere belangrijke Polderhart informatie.

De Uitkomst, de streekkrant, plaatst met enige regelmaat artikeltjes over Polderhart.