JAARVERSLAG 2017

Bestuurszaken

Het bestuur van Polderhart bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.
Er is door het bestuur in 2017 vijf keer vergaderd.
Er is een bestuurswisseling geweest. Voorzitter Rob Hooijberg is na 8 jaar gestopt.

Taakverdeling Bestuur 2017:

VoorzitterRia van Borre, algemene leiding, algemene ondersteuning financiën en secretariaat.
SecretariaatIngrid Ehlebracht, contacten vrijwilligers en administratie vrijwilligers, organisatie herhalingslessen en nieuwe cursussen, beheer facebook, nazorg, begeleiding HartslagNu.
PenningmeesterJos Konijn, materiaalbeheer, herhalingslessen, financiële administratie, beheer AED.
BestuursledenOnno v.d. Schaaff, beheer AED
Marcel Twint, beheer AED
Marja Rietveld, notulist, organisator scholenbezoek en websitebeheer.
Stanley Weel, algemene ondersteuning en kaderinstructeur.
AllenOndersteuning kaderinstructeur bij de reanimatie/ AED-opleidingsavonden en herhalingslessen.

Vrijwilligers

Per 31-12-2017 staan 191 actieve vrijwilligers bij ons ingeschreven om te herhalen. We blijven alle vrijwilligers actief benaderen voor herhalingslessen en voor een nieuwe cursus. Bij voldoende belangstelling gaat een cursus door. Er is dit jaar geen opleidingsavond georganiseerd.

Herhalingslessen

Met de 3 ultramoderne reanimatiepoppen zijn 7 herhalingslessen gehouden, verspreid over de dorpen Graft-De Rijp, Driehuizen, Stompetoren, Grootschermer, Zuidschermer, Schermerhorn en Noordeinde.

Alarmeringen

Er is in 2017 één HartslagNu-oproep geweest, waarbij in totaal 30 vrijwilligers zijn opgeroepen en 3 AED's. Opvallend was, dat veel personen opgeroepen waren via de HartslagNu app.

Scholenbezoek

Alle scholen in de beide gemeentes zijn benaderd om in de groepen 8 (of 7/8) voorlichting te komen geven over de AED's in de dorpskernen. Dit om vandalisme te voorkomen en zo zorgen we ervoor dat kinderen het belang van de AED's in gaan zien.
De schoolbezoeken getuigen van veel belangstelling bij de kinderen en vinden in de maanden april, mei en juni plaats.

Promotie Polderhart

De Facebookpagina wordt goed bekeken. De herhalingslessen en de opleidingsavonden worden er altijd op vermeld, evenals andere belangrijke informatie over de Stichting Polderhart. De website wordt actueel gehouden met aankondigingen van herhalingslessen, aankondiging nieuwe cursus en plaatsingen van nieuwe AED's.

De Uitkomst, de streekkrant, plaatst met enige regelmaat artikeltjes over Stichting Polderhart.

Het beheer van de AED's

De locaties van de AED's zijn zorgvuldig gekozen en hangen van een aantal criteria af, bv: centrale gelegen locatie, dichtheid bevolking, onderlinge afstand. In de voormalige gemeente Graft-De Rijp en Schermer heeft de Stichting Polderhart 26 AED's hangen. De AED's zitten in kasten met een geluidsalarm en verwarming. Deze kasten en de AED's worden gemiddeld 7 tot 8 maal per jaar gecontroleerd. Hierbij wordt bv gekeken naar: inzetbaarheid AED, controle verwarming, geluidsalarm en de staat van de kast. Ook is er een controlesysteem waarbij de inzetbaarheid van de Pads wordt bijgehouden. Deze zijn beperkt inzetbaar (twee jaar). Bij het vervangen van de pads worden de oude niet meer inzetbare pads voor herhalingsopleidingen gebruikt. In het controlesysteem wordt ook geregisterd wanneer de batterijen vervangen dienen te worden. Elke AED heeft twee batterijen, een voor controle van het systeem in de AED en een voor het inzetten van de AED bij hartfalen.

Waarborgen inzetbaarheid

Wanneer er een oproep is geweest en de AED is ingezet, is de vrijwilliger geleerd het telefoonnummer te bellen welke op de AED staat geschreven. Dit telefoonnummer is van de onderhoudstelefoon van Stichting Polderhart, welke bij een van de bestuursleden (ploeg onderhoud) ligt. Deze zal de gebruikte AED ophalen en een reserve AED tijdelijk in de lege kast plaatsen. Er wordt contact opgenomen met het AMC ziekenhuis, waar de AED uitgelezen wordt voor onderzoek. Dit onderzoek helpt het gehele proces bij hartfalen en een oproep te verbeteren.