JAARVERSLAG 2018

Bestuurszaken

Het bestuur van Polderhart bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.
In 2018 is door het bestuur vijf keer vergaderd.

Taakverdeling Bestuur 2018:

VoorzitterRia van Borre, algemene leiding.
SecretariaatIngrid Ehlebracht, contacten vrijwilligers, registratie opgeleide vrijwilligers, organisatie herhalingslessen en nieuwe cursussen, nazorg, begeleiding HartslagNu, beheer facebook.
PenningmeesterJos Konijn, financiële administratie, beheer AED, materiaalbeheer.
BestuursledenOnno v.d. Schaaff, beheer AED en aanschaf materialen
Marcel Twint, beheer AED en nazorg.
Marja Rietveld, notulist, organisator scholenbezoek en websitebeheer.
Stanley Weel, algemene ondersteuning en kaderinstructeur.
AllenOndersteuning kaderinstructeur bij de reanimatie/ AED-opleidingsavonden en herhalingslessen.

Vrijwilligers

Per 31-12-2018 staan 168 actieve vrijwilligers bij ons ingeschreven om te herhalen. We stimuleren EHBO'ers, bhv'ers, brandweer en BIG-geregistreerden bij hun eigen vakgebied te herhalen. Vrijwilligers die in het bestand staan worden actief benaderd voor herhalingslessen. De oproep gaat in bcc (blind carbon copy) en indien men niet meer opgeroepen wenst te worden, wordt men uit het bestand verwijderd, geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle ingeschreven personen hebben bericht van de AVG van Polderhart ontvangen.

Herhalingslessen

In 2018 zijn zes herhalingslessen gehouden, verspreid over de dorpen Driehuizen, Stompetoren, Grootschermer, Zuidschermer, Schermerhorn en Noordeinde. De les in Graft-De Rijp is geannuleerd i.v.m. de vele afmeldingen vanwege griep. Er hebben 80 personen een herhalingsles gevolgd.

Nieuwe cursus

Dit jaar zijn er twee opleidingsavonden georganiseerd. In totaal zijn er 31 personen opgeleid in reanimeren en bedienen AED.

Alarmeringen

Er is in 2018 één HartslagNu-oproep geweest.

Partnerschap

De stichting Polderhart is een partnerschap aangegaan met zowel de Hartstichting als HartslagNu.

Scholenbezoek

Alle scholen in de beide (voormalige) gemeentes zijn benaderd om in de groepen 8 (of 7/8) voorlichting te komen geven over de AED's, om vandalisme te voorkomen. De bezoeken vinden plaats in april, mei en juni.

Promotie Stichting Polderhart

Opgeleide vrijwilligers ontvangen een paar keer per jaar een informatiemail over de Stichting Polderhart. Hierin wordt vermeld, de datums van herhalingslessen, nieuwe opleidingscursussen, plaatsing nieuwe AED's, aangaan partnerschap HartslagNu en Hartstichting.

Deze informatie staat ook op de website en Facebook.
De Uitkomst, de streekkrant, plaatst met enige regelmaat artikeltjes over Stichting Polderhart.

Het beheer AED's

In de voormalige gemeentes Graft-De Rijp en Schermer heeft Stichting Polderhart in 2018 twee extra AED's opgehangen, in totaal 28 AED's. De AED-kasten zijn geluidsalarm en verwarmd. Deze kasten en de AED's worden acht maal per jaar gecontroleerd. In het controlesysteem wordt geregisterd wanneer de batterijen vervangen dienen te worden. Ook de geldigheidsdatum van de pads worden bijgehouden. Deze zijn beperkt inzetbaar (twee jaar). Bij het vervangen van de pads worden de oude pads voor herhalingsopleidingen gebruikt.

Waarborgen inzetbaarheid

Na een HartslagNu-oproep waarbij een AED is ingezet, belt de vrijwilliger het telefoonnummer dat op de AED staat geschreven. Dit telefoonnummer is van de onderhoudstelefoon van Stichting Polderhart. De AED-beheerder zal de gebruikte AED ophalen en een reserve-AED tijdelijk in de lege kast plaatsen. Er wordt contact opgenomen met het AMC ziekenhuis, waar de AED uitgelezen wordt voor het arrestonderzoek. Dit onderzoek helpt het gehele proces bij hartfalen en een oproep te verbeteren.