JAARVERSLAG 2019

Bestuurszaken

Het bestuur van Stichting Polderhart bestond dit jaar 10 jaar. Dit is gevierd met een samenkomst in Schermerhorn, met diverse sprekers en een demonstratie door de ambulancedienst. De avond was toegankelijk voor alle vrijwilligers en belangstellenden.
Er waren geen mutaties in het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Er is door het bestuur vier keer vergaderd. Daarnaast wordt er veelvuldig overlegd via de bestuursapp.

Taakverdeling Bestuur 2019:

VoorzitterRia van Borre - algemene leiding.
SecretariaatIngrid Ehlebracht - contacten en administratie vrijwilligers, organisatie herhalingslessen en nieuwe cursussen, beheer Facebook, nazorg, begeleiding HartslagNu, contactpersoon HartslagNu en Hartstichting.
PenningmeesterJos Konijn - materiaalbeheer, financiële administratie, contactpersoon Hartstichting voor materialen, beheer AED.
BestuursledenOnno v.d. Schaaff - beheer AED en aanschaf AED + benodigdheden.
Marcel Twint - beheer AED en nazorg.
Marja Rietveld - notulist, organisator scholenbezoek en websitebeheer.
Stanley Weel - kaderinstructeur en algemene ondersteuning.
AllenOndersteuning kaderinstructeur bij de reanimatie/ AED-opleidings- en herhalingslessen.

Vrijwilligers

Per 31-12-2019 staan 207 actieve vrijwilligers bij ons ingeschreven om te herhalen.
We blijven alle vrijwilligers actief benaderen voor herhalingslessen of voor een nieuwe cursus. Bij voldoende belangstelling gaat een cursus door.
Vrijwilligers ontvangen met enige regelmaat een nieuwsmail van Polderhart over de lessen, nieuwe cursussen, info over HartslagNu en de Hartstichting.

Opleidingen

Er zijn dit jaar twee beginnerscursussen georganiseerd met meerdere instructeurs. In totaal zijn 41 personen opgeleid, waarvan 6 tijdens de herhalingslessen. Zij hadden verlopen certificaten van elders.

Herhalingslessen

Er zijn zeven herhalingslessen gehouden, verspreid over de dorpen Graft-De Rijp, Driehuizen, Stompetoren, Grootschermer, Zuidschermer, Schermerhorn en Noordeinde. De meeste hadden twee sessies i.v.m. de aantallen. In totaal hebben 99 personen een training gevolgd. Een ruime toename t.o.v. de voorgaande jaren. Polderharttrainingen worden steeds meer bezocht door personen die elders opgeleid zijn, maar wel woonachtig in de polder.

Alarmeringen

Stichting Polderhart heeft geen inzage meer in de alarmeringen i.v.m. de AVG.

Scholenbezoek

Alle scholen in de beide gemeentes zijn benaderd om in de groepen 8 (of 7/8) voorlichting te komen geven over de AED's in de dorpskernen. Dit om vandalisme te voorkomen en kinderen inzicht te geven in het belang van de AED's. Helaas hebben de scholen steeds minder tijd voor dit soort bezoekjes. De kinderen echter zijn zeer geïnteresseerd tijdens de les.

Promotie Stichting Polderhart

De Facebookpagina wordt goed bekeken. De herhalingslessen en de opleidingsavonden worden er altijd erop vermeld, evenals andere belangrijke informatie.
De website en facebook worden actueel gehouden met aankondigingen van herhalingslessen, een nieuwe cursus, plaatsingen van nieuwe AED's en nieuws van HartslagNu & Hartstichting.
De Uitkomst, de streekkrant, plaatst met enige regelmaat artikeltjes over Stichting Polderhart.

Het beheer van AED's

De locaties van de AED's zijn zorgvuldig gekozen en hangen van een aantal criteria af, bv.: centraal gelegen locatie, dichtheid bevolking, onderlinge afstand.
In de voormalige gemeente Graft-De Rijp en Schermer heeft de Stichting Polderhart 29 AED's hangen. De AED's zitten in kasten met een geluidsalarm en verwarming. Deze kasten en de AED's worden gemiddeld zeven tot acht maal per jaar gecontroleerd. Hierbij wordt bv. gekeken naar de inzetbaarheid van de AED, de verwarming, het geluidsalarm en de staat van de kast. Ook is er een controlesysteem waarin de inzetbaarheid van de pads wordt bijgehouden. Deze zijn beperkt inzetbaar (twee jaar). Bij het vervangen van de pads worden de oude, niet meer inzetbare pads voor herhalingsopleidingen gebruikt. In het controlesysteem wordt ook geregistreerd wanneer de batterijen vervangen dienen te worden. Elke AED heeft twee batterijen, een voor controle van het systeem in de AED en een voor het inzetten van de AED bij hartfalen.

Waarborgen inzetbaarheid

Wanneer er een oproep is geweest en de AED is ingezet, is de vrijwilliger geleerd het telefoonnummer te bellen welk op de AED staat geschreven. Dit telefoonnummer is van de onderhoudstelefoon van Stichting Polderhart, welke bij een van de bestuursleden (taak AED-beheer) ligt. Deze zal de gebruikte AED ophalen en een reserve-AED tijdelijk in de lege kast plaatsen. Er wordt contact opgenomen met het AMC ziekenhuis, waar de AED uitgelezen wordt voor onderzoek.