JAARVERSLAG 2020

Bestuurszaken

Er waren geen mutaties in het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Het was een bijzonder jaar, door de corona. Er is door het bestuur twee keer vergaderd. Wel is er veelvuldig overlegd via de bestuursapp.

Taakverdeling Bestuur 2019:

VoorzitterRia van Borre - algemene leiding.
SecretariaatIngrid Ehlebracht - contacten en administratie vrijwilligers, organisatie herhalingslessen en nieuwe cursussen, beheer Facebook, nazorg, begeleiding HartslagNu, contactpersoon HartslagNu en Hartstichting.
PenningmeesterJos Konijn - materiaalbeheer, financiële administratie, contactpersoon Hartstichting voor materialen, beheer AED.
Marcel Twint - beheer AED en nazorg.
BestuursledenOnno v.d. Schaaff - beheer AED en aanschaf AED + benodigdheden.
Marja Rietveld - notulist, organisator scholenbezoek en websitebeheer.
Stanley Weel - kaderinstructeur en algemene ondersteuning.
AllenOndersteuning kaderinstructeur tijdens de reanimatie/ AED-opleidings- en herhalingslessen.

Vrijwilligers

Per 31-12-2020 staan 222 actieve vrijwilligers bij ons ingeschreven om te herhalen.
Vrijwilligers hebben mails ontvangen over de afgelaste herhalingslessen en over de aangepaste reanimatieregels i.v.m. de coronamaatregelen.

Opleidingen

Er is dit jaar 1 opleiding geweest. Twaalf Personen van de jeugdvereniging JBS zijn opgeleid.

Herhalingslessen

Er is 1 herhalingsles gehouden in Graft-De Rijp, de rest is geannuleerd ivm. de coronamaatregelen. In totaal hebben vijftien personen een training gevolgd.

Alarmeringen

Stichting Polderhart heeft geen inzage meer in de alarmeringen i.v.m. de AVG.

Scholenbezoek

Er zijn geen scholenbezoeken georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen.

Promotie Stichting Polderhart

De Facebookpagina wordt goed bekeken.
De website en facebook worden actueel gehouden met info over reanimeren en corona.

Het beheer van AED's

De locaties van de AED's zijn zorgvuldig gekozen en hangen van een aantal criteria af, bv.: centraal gelegen locatie, dichtheid bevolking, onderlinge afstand.
In de voormalige gemeente Graft-De Rijp en Schermer heeft de Stichting Polderhart 29 AED's hangen. De AED's zitten in kasten met een geluidsalarm en verwarming. Deze kasten en de AED's worden gemiddeld zeven tot acht maal per jaar gecontroleerd. Hierbij wordt bv. gekeken naar de inzetbaarheid van de AED, de verwarming, het geluidsalarm en de staat van de kast. Ook is er een controlesysteem waarin de inzetbaarheid van de pads wordt bijgehouden. Deze zijn beperkt inzetbaar (twee jaar). Bij het vervangen van de pads worden de oude, niet meer inzetbare pads voor herhalingsopleidingen gebruikt. In het controlesysteem wordt ook geregistreerd wanneer de batterijen vervangen dienen te worden. Elke AED heeft twee batterijen, een voor controle van het systeem in de AED en een voor het inzetten van de AED bij hartfalen.

Waarborgen inzetbaarheid

Wanneer er een oproep is geweest en de AED is ingezet, is de vrijwilliger geleerd het telefoonnummer te bellen welk op de AED staat geschreven. Dit telefoonnummer is van de beheerstelefoon van Stichting Polderhart, welke bij een van de bestuursleden (AED-beheer) ligt. Deze zal de gebruikte AED ophalen en een reserve-AED tijdelijk in de lege kast plaatsen. Er wordt contact opgenomen met het AMC ziekenhuis, waar de AED uitgelezen wordt voor onderzoek.