JAARVERSLAG 2021

Bestuurszaken

Er waren geen mutaties in het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Het was door corona wederom een bijzonder jaar. Er is door het bestuur drie keer vergaderd. Er is veelvuldig overlegd via de bestuursapp.

Lessen

Door corona zijn er maar 2 herhalingslessen georganiseerd. Er is rekening gehouden met de geldende richtlijnen van de reanimatieraad. Per 2 personen was er 1 oefenpop beschikbaar. We trainden maximaal 10 cursisten per uur, met 2 instructeurs. De uitgenodigde vrijwilligers zijn gewezen op de geldende coronamaatregelen. Inhoud van de lessen: De basis van reanimatie weer goed herhalen. Er is geen opleidingsavond geweest.

Het beheer van de AED's.

In de voormalige gemeentes Graft-De Rijp en Schermer heeft Stichting Polderhart 29 AED's hangen. De AED's zitten in kasten met een code, geluidsalarm en verwarmd. Alles is 6 keer gecontroleerd op inzetbaarheid AED, verwarming, geluidsalarm en de staat van de kast. Omwonenden bellen bij storing. In het logboek is de inzetbaarheid van de pads bijgehouden (twee jaar) en de datum waarop batterijen zijn vervangen.

Waarborgen inzetbaarheid.

Er is in 2021 6 keer een AED ingezet. Op iedere AED staat het telefoonnummer van de beheerstelefoon van Stichting Polderhart. Iedere gebruikte AED is door een AED beheerder opgehaald en vervangen door een reserve AED. Er is contact opgenomen met het AMC ziekenhuis, waar de AED uitgelezen is voor onderzoek.

Nazorg.

Na een reanimatie kan men als hulpverlener contact opnemen bij Stichting Polderhart voor nazorg.

Scholenbezoek

Er zijn geen scholenbezoeken georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen.

Promotie Stichting Polderhart

De Facebookpagina wordt goed bekeken.
De website en Facebook worden actueel gehouden met info over lessen, reanimeren en coronamaatregelen m.b.t. reanimeren.

Taakverdeling Bestuur 2021:

VoorzitterRia van Borre - algemene leiding.
SecretariaatIngrid Ehlebracht - contacten en administratie vrijwilligers, organisatie herhalingslessen en nieuwe cursussen, beheer Facebook, nazorg, begeleiding HartslagNu, contactpersoon HartslagNu en Hartstichting.
PenningmeesterJos Konijn - materiaalbeheer, financiële administratie, contactpersoon Hartstichting voor materialen, beheer AED.
Marcel Twint - beheer AED en nazorg.
BestuursledenOnno v.d. Schaaff - beheer AED en aanschaf AED + benodigdheden.
Marja Rietveld - notulist, organisator scholenbezoek en websitebeheer.
Stanley Weel - kaderinstructeur en algemene ondersteuning.
AllenOndersteuning kaderinstructeur tijdens de reanimatie/ AED-opleidings- en herhalingslessen.