JAARVERSLAG 2022

Bestuurszaken

Er waren geen mutaties in het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Het was door de naweeën van de corona wederom een bijzonder jaar. Er is door het bestuur 3 keer vergaderd. Er is veelvuldig overlegd via de bestuursapp.

Lessen

Er zijn 3 herhalingslessen in het voorjaar georganiseerd, waar maar 33 personen gebruik van hebben gemaakt. Per avond waren er vele afmeldingen op het laatste moment. In het najaar hebben we daarom een pauze ingelast en alleen 2 opleidingsavonden georganiseerd, waarvan maar voor 1 opleidingsavond voldoende animo was. Er hebben 14 personen hun certificaat behaald. Om te achterhalen wat de oorzaak was van de verminderde belangstelling voor de lessen, hebben we een enquête gehouden onder onze vrijwilligers. De uitslag was voor Polderhart heel positief: Vooral doorgaan zoals we het al deden. Corona was toch de oorzaak en zodra het weer kan, beloofden velen weer te komen trainen.

Het beheer van de AED's.

In de voormalige gemeentes Graft-De Rijp en Schermer heeft Stichting Polderhart 29 AED's hangen. De AED's zitten in kasten met een code, geluidsalarm en verwarmd. Alles is 6 keer gecontroleerd op inzetbaarheid AED, verwarming, geluidsalarm en de staat van de kast.

Waarborgen inzetbaarheid.

Omwonenden bellen bij storing. In het logboek is de inzetbaarheid van de pads bijgehouden (twee jaar) en de datum waarop batterijen zijn vervangen Op iedere AED staat het telefoonnummer van de beheerstelefoon van Stichting Polderhart. De AED beheerder checkt na een melding altijd de AED. Iedere gebruikte AED haalt hij op en vervangt deze door een reserve AED.

Nazorg.

Na een reanimatie kan men als hulpverlener contact opnemen bij Stichting Polderhart voor nazorg.

Scholenbezoek

Er zijn geen scholenbezoeken georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen.

Promotie Stichting Polderhart

De Facebookpagina wordt goed bekeken. Belangrijke info van de hartstichting en HartslagNu wordt gedeeld. Alle lessen worden erop vermeld. De website wordt actueel gehouden met info over lessen en de AED's.

Taakverdeling Bestuur 2022:

VoorzitterRia van Borre - algemene leiding.
SecretariaatIngrid Ehlebracht - contacten en administratie vrijwilligers, organisatie herhalingslessen en nieuwe cursussen, beheer Facebook, nazorg, begeleiding HartslagNu, contactpersoon HartslagNu en Hartstichting.
PenningmeesterJos Konijn - financiële administratie, materiaalbeheer en beheer AED.
Marcel Twint - beheer AED en nazorg.
BestuursledenOnno v.d. Schaaff - beheer AED en aanschaf AED-benodigdheden.
Marja Rietveld - notulist, organisator scholenbezoek en websitebeheer.
Stanley Weel - kaderinstructeur en algemene ondersteuning.
AllenOndersteuning kaderinstructeur tijdens de reanimatie/AED-opleidings- en herhalingslessen.